POSADA - KNjIŽEVNA AVANTURA

Jezik je živ onoliko koliko se na njemu stvara i kreativno umire.
U toj feniks borbi nema kraja kao uostalom ni samom jeziku.

Zadatak:
Zadatak Posade Književne Avanture je da zaživi, opstane i što duže traje uprkos svemu .

Cilj:
Cilj Posade Književne Avanture je da ispuni zadatak.

Načela:
Posada se rukovodi sa dva osnovna načela koja glase:

1. Sve poseduje manjkavosti
2. Sve se može poboljšati

Svaka pomoć bi umanjila manjkavosti i istovremeno omogućila da se drugo načelo brže i kvalitetnije izrazi.